website-online-maken.nl  

Android systemen en televisie-programma's: een mix op maat

Op technologisch vlak spreekt men vaak over revoluties en evoluties. Software wordt steeds ingewikkelder en kan meer en moeilijkere taken vervullen. De evolutie die we momenteel in de samenleving zien is dat eenvoudige werkjes steeds meer worden overgenomen door computers. Het gaat dan niet noodzakelijk om makkelijke taken – zo zijn veel wiskundige opdrachten die aan een computer worden toevertrouwd vrij ingewikkeld – maar wel om oplossingen die worden bekomen op een zeer gereguleerde manier. Wanneer een programma alle regels kent, kan dit programma sneller een wiskundig probleem oplossen dan een mens. Indien echter een regel verkeerd of niet werd opgegeven, kan de computer dit onmogelijk achterhalen. De manier waarop een apparaat werkt is op die manier volledig verschillend van de manier waarop een brein werkt. Deze ingewikkeldere programma's worden mogelijk gemaakt door  hardware die steeds beter wordt omwille van technologische vernieuwingen. Bijvoorbeeld een nieuwe combinatie van metalen en/of mineralen, verbeterde technieken, efficiëntere verbindingen tussen onderdelen. Dergelijke structurele veranderingen verhogen de mogelijkheden van hardware en maken meer functies mogelijk. Het is omwille van deze reden dat over een evolutie wordt gesproken.

Op een ander vlak is technologische vooruitgang echter heel anders dan wat mensen algemeen als evolutie verstaan. Een evolutie is een vervanging van iets ouds door iets nieuws en beters. De evolutie van de mens, bijvoorbeeld, betekent niet dat de homo sapiens tot bestaan is gekomen uit een Homo erectus en dat de homo erectus ook nog rondloopt. Het is een overgang van het één naar het ander. Eventueel met een overlap maar deze is van beperkte tijd. Vanuit een technologisch standpunt is evolutie echter slechts gedeeltelijk een vervanging. Ja, oudere programma's worden vervangen door nieuwere. Maar veel oude hardware blijft wel in gebruik.

Neem bijvoorbeeld de radio, het eerste wijd-verspreide technologische medium voor ontspanning dat beschikbaar was voor een groot publiek vanaf de jaren twintig. De radio wordt nog steeds gebruikt. Er zijn verbeteringen aangebracht, maar het principe is hetzelfde gebleven. Dit ondanks het feit dat er vanaf de jaren '40 een beeldbuis kwam. Deze onderging ook veranderingen (toevoegen klank en kleur) maar is nog steeds in de meeste huiskamers te vinden. Naast radio kwam er een vorm van opslag (lp, cassette, cd) net zoals de televisie een opslagvorm kreeg (cassette, dvd, blu-ray). Het resultaat van deze evoluties is echter niet dat we één apparaat gebruiken, zijnde een televisie verbonden aan een blu-ray speler. In plaats daarvan hebben we een radio, een docking station voor onze mp3-speler (de vernieuwde cassette- of cdspeler), een televisie en een blu-ray speler. Andere apparaten zijn in het afgelopen decennium massaal toegevoegd. In de jaren '70 komt de computer op en dit is nu aanwezig in elk huis. Daarnaast zijn er ook vaak een tablet, smartphone, Phablet, notebook, fototoestel, camera… aanwezig. Er is niet alleen een evolutie binnen de verschillende groepen maar ook een proliferatie van groepen. Vroeger stonden deze groepen ook apart. Daar is echter verandering in gekomen. Deze trend is reeds eerder in gang gezet – zo kregen we radiozenders die via de televisie konden worden beluisterd – maar is nu in een stroomversnelling gekomen.

 

Televisie op jouw android apparaat

We willen niet langer dat één apparaat één ding doet. Onze smartphone moet niet alleen bellen en smsen maar ook op het internet kunnen. En via het internet willen we gebruik maken van televisie diensten. We willen in de slaapkamer op onze tablet kunnen kijken naar die televisie-serie waar we verzot op zijn. Gelukkig is daar reeds een mouw aan gepast. Het online zetten van video's is niet nieuw en makers van televisie programma's zijn zich bewust dat een groot deel van hun publiek niet langer zijn dagschema wilt aanpassen aan de televisie. De televisie moet zich aanpassen aan hen. Diensten die programma's aanbieden nadat ze verschenen op de televisie of die kunnen worden ingesteld om een programma op te nemen zodat dit later kan worden bekeken, zijn niet nieuw. Met de verdere verspreiding van het internet en steeds betere beeldschermen, heeft deze trend zich snel voortgezet. Vandaar dat men in de android app-store verschillende applications vindt die precies op dit publiek gericht zijn. Ze bieden de kijker aan om bepaalde programma's te bekijken wanneer dit de kijker uitkomt. Dit kan worden gefinancieerd door reclame (denk bijvoorbeeld aan YouTube) of door  een abbonement te nemen op een dergelijke dienst en een maandelijkse bijdrage te betalen (Netflix).  Op die manier kan men televisie kijken op een android apparaat, of dit nu een tablet of smartphone is.

 

Android software of jouw televisie

Het omgekeerde is echter ook waar. Een televisie is niet langer enkel een beeldbuis die via een kabel informatie krijgt en deze vertaalt naar klank en beeld. Dit was lange tijd wel het geval – zelfs de introductie van opname-apparatuur veranderde hier weinig aan. Met de opkomst van de smart-tv zijn we echter een nieuw stadium ingegaan wat betreft de televisies. Er zijn reeds vele evoluties geweest (het gaat dan bijna altijd over betere schermkwaliteit, grotere schermen, beter geluid, scherpere kleuren, meer pixels, …) maar de smart-tv is een revolutie. Nochtans is er in principe niets nieuws in dit apparaat. Het is enkel een combinatie van reeds bestaande componenten. Het scherm bestond reeds, niet alleen als een televisie maar ook in kleinere versie voor computerschermen. Internet bestond reeds en is via de computer voor velen toegankelijk. Besturingssoftware staat op computers, smartphones, tablets, notebooks, … in elk huis. Het samenzetten van deze elementen is echter nieuw. Een smart-televisie is een kruising tussen een computer en een televisie. Dit was een ontwikkeling die eraan zat te komen. Wanneer we de geschiedenis van electronica bekijken, zien we voortdurend zulke kruisingen. Radio en geluidloze televisie (een beeldscherm) worden samen de televisie die wij nu kennen. Een beeldscherm en software worden een computer. Een telefoon werd eerst gecombineerd met een fototoestel (denk maar aan de eerste mobieltjes met een camera). Daarna werd het mobieltje samen gegooid met een computer en kregen we de smartphone. Een tablet en een telefoon worden een phablet. Een computer en een televisie worden een smart-televisie. Deze kruisingen waarbij de belangrijkste elementen van twee apparaten werden overgenomen, kennen meestal een enorm succes. Vaak slagen ze er niet in om de twee afzonderlijke apparaten uit de markt te dringen, maar ze kunnen wel een leegte invullen of een deel van de markt overnemen. Smart-televisies die gebruik maken van software om zelf op het internet te kunnen, zonder tussenkomst van een playstation, xbox of computer zijn slechts één stap in een voortschrijdend proces.