website-online-maken.nl  

Website maken voor verschillende gebruikers

Het maken van een website is een proces dat op meer dan één manier kan worden bekeken. Een website heeft namelijk verschillende gebruikers die allemaal iets anders van de website willen bekomen. De belangrijkste twee groepen zijn uiteraard de bezoekers en de makers. (Met de makers wordt hier het bedrijf dat de website laat maken bedoeld en niet de web developers en designers.) De bezoekers willen informatie over producten en diensten bekomen of deze aanvragen. Indien het een webwinkel betreft, willen ze deze goederen of diensten eventueel ook onmiddellijk bestellen. De maker wilt ook informatie verkrijgen, maar dan over de bezoeker en waar hij of zij naar kijkt op de website. Met deze informatie kan het bedrijf emails, smsen en andere berichten sturen naar de klanten met gepersonaliseerde advertenties en op die manier hopelijk meer verkopen. De website moet dus meerdere functies vervullen. Om dit te doen, wordt gewerkt met verschillende lagen of tiers die elk gericht zijn op een ander proces.

 

Er zijn daarnaast ook andere voordelen aan het werken in tiers: de software kan worden opgedeeld en apart samengesteld. Omdat de website geen geheel vormt, kunnen delen worden hergebruikt in een andere website met een verschillende inhoud. Tegelijkertijd kan één tier worden veranderd of ge-update zonder dat andere tiers in grote mate moeten worden aangepast. (Eventueel moeten wel een aantal verbindingen opnieuw worden gelegd tussen de verschillende tiers.)

 

Het verschil tussen lagen en tiers

We spraken hierboven over lagen of tiers. Deze twee zaken zijn niet hetzelfde wanneer het op een website maken aankomt, al zijn de twee woorden in een vertaalwoordenboek wel hetzelfde.  Het is makkelijker om het verschil onmiddellijk te bespreken zodat we niet voortdurend beide concepten moeten noemen. Het belangrijkste verschil is dat een tier wordt gezien als een stuk software dat als een apart proces kan draaien. Verschillende tiers kunnen dus op verschillende servers actief zijn. Lagen zijn daarentegen interne opdelingen in de software. Om het geheel meer overzichtelijk te maken (bijvoorbeeld om daarna makkelijker fouten te vinden of veranderingen aan te brengen), worden de lagen in aparte pakketten gezet maar het uiteindelijk programma draait wel alle lagen tegelijkertijd op dezelfde server. Om een website te maken kan u bijgevolg gebruik maken van lagen en tiers, enkel tiers, enkel lagen, of geen van de twee. Het hangt er vanaf wat u precies nodig hebt en wat u de bezoeker aanbiedt.

 

Hoe een gelaagde website maken?

Meestal wordt gewerkt met drie lagen bij het maken van een website of applicatie. Meer of minder lagen zijn mogelijk, afhankelijk van de noden van de website en het bedrijf erachter.

 

1. Presentatie tier

Dit is wat de bezoeker te zien krijgt. Het vertaalt de functies en codes van de onderliggende lagen naar een vorm die voor de bezoeker duidelijk, informatief en visueel aantrekkelijk is. Wanneer u een website opent in een webbrowser ziet u dus deze presentatie. De programmeertalen die worden gebruikt op dit niveau zijn de meest bekende: HTML, DHTML, CSS en JavaScript. Indien u een heel eenvoudige website maakt waarbij enkel informatie in de vorm van tekst, afbeeldingen en video's wordt aangeboden, dan zou u in principe ook met de presentatie laag toekomen.

2. Applicatie tier

Deze laag krijgt verschillende namen. Behalve application tier wordt ook business logic tier, logic tier, functional process logic tier, business rules tier en middle tier gebruikt. Deze tier wordt ingevoegd bij het website-maken voor het verwerken van gedetailleerde informatie. Er wordt gebruik gemaakt van C# en VB voor het opstellen van deze tier.

3. Gegevensopslag tier

Eenmaal de tweede tier de informatie uit online in-te-vullen formulieren heeft gehaald, moet deze uiteraard ergens worden opgeslagen. Dit is waar de derde tier in het spel komt. De gegevens die de bezoeker via de presentatie tier ingaf en werden verwerkt door de middle tier worden nu in tabellen gegoten en opzij gezet voor later gebruik.

 

Uiteraard is het belangrijk om, wanneer men de website wil maken met tiers, deze verschillende tiers ook effectief onafhankelijk te maken. Er moeten verbindingen zijn die de informatie doorheen de verschillende tiers laat lopen maar er mogen geen afhankelijkheden zijn. Indien dit wel het geval is, verliest men de voordelen van het werken met dit systeem, namelijk het makkelijk kunnen overplaatsen naar andere systemen en het kunnen updaten zonder dat de andere tiers hieronder lijden. Om de verbinding tussen de verschillende tiers te maken, wordt gebruikt van specifieke protocols zoals CORBA, SNMP, Java RMI, UDP en dergelijke.

 

Wanneer zijn tiers voor u nuttig?

Wanneer u besluit een website te maken, kan u zich afvragen of dit systeem voor u geschikt is. Er zijn bepaalde voordelen aan verbonden die eerder werden aangehaald, maar er zijn ook nadelen. Een dergelijke systeem is moeilijker op te stellen voor de leek dus het is noodzakelijk om naar een gespecialiseerd bedrijf te stappen. Het prijskaartje is niet min.

 

In principe kan een website die niet in tiers werd opgebouwd dezelfde functies vervullen. De website moet niet op verschillende servers draaien, zoals een tier-systeem toelaat. Het is zelfs mogelijk dat, indien u de website zelf host, u maar één server hebt. De communicatie tussen verschillende tiers op verschillende servers kan er ook voor zorgen dat de performantie van de website daalt. Afhankelijk van de informatie die u zoekt, kan het systeem ook moeite hebben met de opslag van de data in tabellen.

 

Over het algemeen zijn de voordelen van een tier-systeem groter dan de nadelen, maar dit is ervan uitgaande dat uw website informatie over de bezoeker probeert te verzamelen. Indien u vooral informatie wilt aanbieden over uw goederen of diensten en de klant de mogelijkheid geeft om contact met u op te nemen via telefoon of email, dan is een dergelijk ingewikkeld systeem niet echt nodig. Dus alhoewel een tier-systeem voordelen heeft en nuttig kan zijn, hangt het af van wat u precies nodig heeft.